En privat institution

Hvorfor privat?

Kong Christian d. IX & Dr. Louises børneasyl har i mange år været en selvejende kommunal institution, men fra 1/1 2017 er vi blevet private - hvilket er sket for at bevare den ånd, som vi mener gør børnehaven til noget særligt.

Gentofte kommunes ønske om sammenlægninger af børnehaver stred imod vores ønske om at bevare en lille institution, som har fokus på hvert enkelt barn, og hvor der aldrig er langt mellem ledelse, pædagoger, børn og forældre.

Som privat institution kan vi selv administrere vores økonomi. Vi har valgt at følge Gentofte kommunes takster for forældrebetaling, da vi ikke ønsker at være et dyrere alternativ. Et eventuelt overskud går udelukkende til børnene og huset, og hverken kan eller må ifølge vores vedtægter trækkes ud til ejerne.

Som privat børnehave ønsker vi ikke at ændre radikalt på noget, som er udviklet gennem husets 160 år som børneasyl. Derimod vil vi holde asylets ånd i hævd, og stille og roligt videreudvikle den pædagogik, som vi tror på, og som har fået forældre gennem flere generationer til at vælge os.

Børnehavens vedtægter kan læses her: Vedtægter 

Den seneste pædagogiske tilsynsrapport kan læses her: Tilsynsrapport 2023