Bestyrelsen

Den private børnehave Kong Chr. d. IX & Dr. Louises Asyl ledes af en bestyrelse, som består af 3 faste medlemmer, 5 forældrerepræsentanter samt 1 repræsentant fra personalegruppen.

Hvert år den sidste torsdag i november er der "forældremøde", hvor forældrene kan blive valgt ind i bestyrelsen for 2 år af gangen. Ergo kan man ikke vælges ind det år ens barn forlader børnehaven. Ønsker flere forældre end dem der er på valg at stille op, bliver der "kampvalg", hvor alle de fremmødte kan stemme (undtagen personalegruppen)

Ønsker et eller flere af de faste medlemmer af forlade bestyrelsen, vælges den/de nye af de resterende medlemmer. Ellers sidder de som udgangspunkt så længe de ønsker det, eller indtil resten af bestyrelsen udtrykker mistillid.

De faste medlemmer er pr 1/8-2018: Formand: Troels Øberg, Næstformand: Laura Louise Kristensen samt Sandra Dæncker

Repræsentanten fra personalegruppen sidder 1 år af gangen, og den post går automatisk på skift.