Koloni

Vi har bevaret kolonien

Hvert år sidst i august tager den ældste børnegruppe (sommerfuglene) på koloni ved Sejerøbugten i 4 dage. En tradition vi ønsker at bevare i Ordrup Asyl.

Det er vores erfaring at det giver børnene et fantastisk sammenhold og en ballast de kan bruge både resten af året, men også som forberedelse til skole.

Grunden til at vi lægger kolonien i starten af det sidste børnehaveår i stedet for i slutningen, er netop for at udnytte det sammenhold og give børnene en fælles referenceramme for resten af deres tid i børnehaven.

Kolonien ligger fysisk i smukke og trygge omgivelser med udsigt over Sejerøbugten tæt på Sjællands Odde. For børnene handler det om spas, leg, frihed, skattejagt og ikke mindst mod til at være væk hjemmefra i 3 nætter.

Det er dog ikke gratis at tage på koloni, og derfor beder vi udover støtte fra diverse fonde også om en ekstra forældrebetaling på 650,- pr barn (2020).