Pædagogik

"TAK" - Tryghed, Anerkendelse, Kærlighed

De værdier Kong Christian IX og Dr. Louises Asyl bygger på skal bevares, vedligeholdes og videreudvikles.
Ånden i børnehaven skal til enhver tid være præget af mottoet ”TAK” indenfor rammerne af en professionel og tidssvarende pædagogisk linje.
•TAK :

•T : Tryghed
 ◦Tid til at udvikle sig, tid til at blive nysgerrig og tid til fordybelse.
 ◦Tid til tæt kontakt til hver enkelt familie, for at sikre bedst mulig udvikling af barnet.
 ◦Tid til at tilgodese det enkelte barn
 ◦Tid til at være imødekommende og lydhøre overfor børn og forældre
 ◦Tid til daglig dialog og al anden formidling med forældre i en positiv ånd.

•A: Anerkendelse
 ◦Respekt og forståelse for voksne og børns forskellige personligheder
 ◦Blive set, hørt og forstået. At føle sig værdsat
 ◦Voksne rollemodeller der er engagerede, lyttende, nærværende og observerende.
 ◦Til at blive hensynsfuld, selvstændig, social, åben og positiv.

•K: kærlighed
 ◦I form af omsorg og nærvær
 ◦Alle siger ordentlig godmorgen og farvel til hinanden.
 ◦En voksen at ”putte” hos, når det behøves
 ◦Kreativ og humoristisk atmosfære
 ◦Kontinuitet blandt de voksne.

Asylets styrkede læreplan kan læses her: Den Styrkede Læreplan 2020

Børnemiljøvurdering kan ses her Børnemiljøvurdering 2019

Seneste pædagogiske tilsynsrapport: Tilsynsrapport 2021

Sociale kompetencer skabes bedst gennem leg og menneskelige relationer

Smartphones, Ipads, spillemaskiner og andre multimedia-gadgets hjemmefra er ikke tilladt i børnehaven. Vi lægger vægt på, at de sociale og personlige kompetencer udvikles gennem leg og relationer børnene imellem.

Børnehaven råder over 3 Ipads, men disse bruges kun med pædagogiske mål for øje. Fredag, hvor børnene må have legetøj med hjemmefra (ikke de ovennævnte), kan de til tider få lov at sidde med en Ipad og de Apps, som pædagogerne har udvalgt.

Hele læreplanen kan hentes i PDF-format her: Den Styrkede Pædagogiske Læreplan 2020

Børnemiljøvurdering kan hentes her: Børnemiljøvurdering 2019

Kostpolitik

I Asylet skal man selv have madpakke med og desuden 1 stykke frugt til "fælleskurven" hver dag.

Ca kl. 10 hver morgen serverer vi et stykke knækbrød, hvis børnene er formiddagssultne.

Omkring kl 11.30 spiser vi madpakker og kl. 14 er der frugt og boller.

Det hænder at vi i grupperne arrangerer "maddage", hvor vi laver maden selv og laver et lille projekt ud af det. Det kan evt. være julefrokost, nytårstaffel (billedet) eller bare en dag med fokus på en bestemt type mad.... f.eks. fisk eller grøntsager.

nyta%cc%8arstaffel

Asylets kostpolitik generelt.

1: Børnene får serveret et knækbrød omkring kl. 10 -  "Formiddags-hapser"

2: Sunde madpakker: Ingen yoghurt / søde drikke - Ingen kage / kiks / søde pandekager

3: Børnehaven serverer økologisk mælk til frokost

4: Fødselsdage afholdt i private hjem: alt er tilladt, men ingenting må bringes med tilbage til børnehaven.

5: Fødselsdage afholdt i børnehaven (på stuen): Kage / is / flødeboller er ok, men ingen slikposer / slikkepinde / tyggegummi.