Pædagogik

"TAK" - Tryghed, Anerkendelse, Kærlighed

De værdier Kong Christian IX og Dr. Louises Asyl bygger på skal bevares, vedligeholdes og videreudvikles.
Ånden i børnehaven skal til enhver tid være præget af mottoet ”TAK” indenfor rammerne af en professionel og tidssvarende pædagogisk linje.
•TAK :

•T : Tryghed
 ◦Tid til at udvikle sig, tid til at blive nysgerrig og tid til fordybelse.
 ◦Tid til tæt kontakt til hver enkelt familie, for at sikre bedst mulig udvikling af barnet.
 ◦Tid til at tilgodese det enkelte barn
 ◦Tid til at være imødekommende og lydhøre overfor børn og forældre
 ◦Tid til daglig dialog og al anden formidling med forældre i en positiv ånd.

•A: Anerkendelse
 ◦Respekt og forståelse for voksne og børns forskellige personligheder
 ◦Blive set, hørt og forstået. At føle sig værdsat
 ◦Voksne rollemodeller der er engagerede, lyttende, nærværende og observerende.
 ◦Til at blive hensynsfuld, selvstændig, social, åben og positiv.

•K: kærlighed
 ◦I form af omsorg og nærvær
 ◦Alle siger ordentlig godmorgen og farvel til hinanden.
 ◦En voksen at ”putte” hos, når det behøves
 ◦Kreativ og humoristisk atmosfære
 ◦Kontinuitet blandt de voksne.

Asylets styrkede læreplan kan læses her: Læreplan 2023 med evalueringer

Børnemiljøvurdering kan ses her Børnemiljøvurdering 2019

Seneste pædagogiske tilsynsrapport: Tilsynsrapport 2023

 

Sociale kompetencer skabes bedst gennem leg og menneskelige relationer

Smartphones, Ipads og spillemaskiner er ikke tilladt i børnehaven. Vi lægger vægt på, at de sociale og personlige kompetencer udvikles gennem leg og fysiske relationer børnene imellem.

I det hele taget er vi en meget analog børnehave... Tiden skal bruges med børnene og ikke foran en skærm, så vi opfordrer forældrene til at orientere sig på opslagstavlerne i garderoben og snakke med os om barnets hverdag.

Den sidste fredag i måneden må børnene have 1 stk. legetøj med hjemmefra (ikke digitalt). 

Hele læreplanen kan hentes i PDF-format her: Pædagogisk læreplan 2023 - med evalueringer

Børnemiljøvurdering kan hentes her: Børnemiljøvurdering 2019 

Kostpolitik

I Asylet skal man selv have madpakke med og desuden 1 stykke frugt til "fælleskurven" hver dag.

Ca kl. 10 hver morgen serverer vi et stykke knækbrød, hvis børnene er formiddagssultne.

Omkring kl 11.30 spiser vi madpakker og kl. 14 er der frugt og boller.

Det hænder at vi i grupperne arrangerer "maddage", hvor vi laver maden selv og laver et lille projekt ud af det. Det kan evt. være julefrokost, nytårstaffel (billedet) eller bare en dag med fokus på en bestemt type mad.... f.eks. fisk eller grøntsager... eller med fokus  på mad fra forskellige lande/verdensdele, for at give børnene en forståelse for kulturforskelle og diversitet. 

nyta%cc%8arstaffel

Asylets kostpolitik generelt.

1: Børnene får serveret et knækbrød omkring kl. 10 -  "Formiddags-hapser"

2: Sunde madpakker: Ingen yoghurt / søde drikke - Ingen kage / kiks / søde pandekager

3: Børnehaven serverer økologisk mælk til frokost

4: Fødselsdage afholdt i private hjem: alt er tilladt, men ingenting må bringes med tilbage til børnehaven.

5: Fødselsdage afholdt i børnehaven (på stuen): Kage / is / flødeboller er ok, men ingen slikposer / slikkepinde / tyggegummi.