Kontakt/Generel info

Adresse

Børnehaven Kong Christian IX og Dronning Louises Asyl
Ordruphøjvej 7
2920 Charlottenlund

Tlf: 39633119
Mail: boernehaven@ordrupasyl.dk

Leder: Toke Wulf Møller:

toke@ordrupasyl.dk

Souschef: Pernille Pedersen:

pernille@ordrupasyl.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 7.30-17.00

Fredag kl. 7.30 - 16.00

Lukkedage:

Fra 1/7 t.o.m. 31/7 (Sommerferie)
Fra 24/12 t.o.m. Nytårsdag (juleferie)
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag (fredag)
Grundlovsdag (5/6)

Nationale helligdage.

Opskrivning/udmeldning

Man er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 39633119 og aftale tid til rundvisning.

Skema til opskrivning findes ved at klikke her

P.S. Med opskrivningskemaet kommer barnet automatisk på venteliste, men tilmeldingen er ikke bindende. Søskende har fortrinsret.

Udmelding skal op til d. 1. eller d 15. i en måned og senest 1 måned før barnets sidste dag i børnehaven.

Ved udmeldning skriv til: toke@ordrupasyl.dk

Økonomi

Vi har i Ordrup Asyl fra 2023 en rigtig god voksennormering med 5 pædagoger og 3 medhjælpere. Vi og bestyrelsen ønsker at bibeholde den gode normering, hvilket betyder at forældrebetalingen ligger lidt over Gentoftes kommunale takst.

Forældrebetaling er fra primo 2024 af bestyrelsen fastsat til 2.300,- pr måned pr barn.

Det er ligeledes besluttet, at taksten maximalt må ligge 25% over Gentofte Kommunale takst for børnehaver u. madordning. Eventuelle ændringer i forældrebetalingen varsles i god tid op til årsskifte.

Søskenderabat, friplads,  forældreorlov og barselsregler gælder i forhold til Gentofte Kommunes regler og takster. Det kan man læse mere om på kommunens hjemmeside HER

Ring til os for at høre mere: 39633119