Kontakt/Generel info

Adresse

Børnehaven Kong Christian IX og Dronning Louises Asyl
Ordruphøjvej 7
2920 Charlottenlund

Tlf: 39633119
Mail: boernehaven@ordrupasyl.dk

Leder: Toke Wulf Møller:

toke@ordrupasyl.dk

Souschef: Pernille Pedersen:

pernille@ordrupasyl.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 7.30-17.00

Fredag kl. 7.30 - 16.00

Lukkedage:

Fra 1/7 t.o.m. 31/7 (Sommerferie)
Fra 24/12 t.o.m. Nytårsdag (juleferie)
Dagen efter Kr. Himmelfartsdag (fredag)
Grundlovsdag (5/6)

Nationale helligdage.

Opskrivning/udmeldning

Man er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 39633119 og aftale tid til rundvisning.

Skema til opskrivning findes ved at klikke her

P.S. Med opskrivningskemaet kommer barnet automatisk på venteliste, men tilmeldingen er ikke bindende. Søskende har fortrinsret.

Udmelding skal op til d. 1. eller d 15. i en måned og senest 1 måned før barnets sidste dag i børnehaven.

Ved udmeldning skriv til: toke@ordrupasyl.dk

Økonomi

Ordrup Asyl følger taksterne for Gentoftes kommunale institutioner. Dette gælder også i forhold til forældreorlov og barselsregler

Ring til os for at høre mere: 39633119