2 stuer – 3 grupper

2 stuer

Fra barnets første dag i Ordrup Asyl tilhører det enten Gittes og Linda's stue eller Pernille og Mette's stue. Efter frokost er alle børnene som regel sammen på legepladsen. I perioder med projekter blander vi typisk stuer og grupper.

3 grupper

Alle formiddage fra mandag til torsdag (kl. 9.30-11.30), er børnene fordelt på 3 grupper, idet de ældste samles på sommerfugleholdet. Det skaber mulighed for at lave aktiviteter, som udfordrer børnene på det specifikke alderstrin de befinder sig.