2 stuer – 3 grupper

2 stuer

Fra barnets første dag i Ordrup Asyl tilhører det enten Gittes og Linda's stue eller Pernille og Mette's stue. I sjældne tilfælde kan vi af pædagogiske årsager vælge at flytte et barn fra den ene til den anden, men som udgangspunkt har man sin stue fra start til slut i børnehaven. Det betyder ikke at man er voldsomt opdelt, men i formiddagstimerne laver man oftest skemalagte aktiviteter sammen sin egen stue. Efter frokost er alle børnene som udgangspunkt sammen på legepladsen.

3 grupper

Alle formiddage fra mandag til torsdag (kl. 9.30-11.30), er børnene fordelt på 3 grupper, idet de ældste samles på sommerfugleholdet. Det skaber mulighed for at lave aktiviteter, som udfordrer børnene på det specifikke alderstrin de befinder sig.