MUSIK og TEATER

Vi ELSKER musik, sang og teater.

Al forskning har gennem mange år vist, hvor stor betydning musik og sang har for udviklingen og dannelsen af børn fra 0-6 år næsten i alle henseender. Desuden er det fællesskabende, inkluderende og fordomsfrit.

I Asylet bruger vi musik og sang rigtig meget - også udover vores ugentlige musiksamling. Vi lader børnene få koncert- og teateroplevelser i forskellige genrer både inde og ude af huset, hvilket også giver en kulturel bevidsthed og et sprog i forhold til at forstå verden.