TILFREDSHEDUNDERSØGELSE 2023

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2023

 

I april 2023 har vi foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene. Spørgsmålene og layout er hentet fra en landsdækkende undersøgelse, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har lavet i 2021-22 for at have et sammenligningsgrundlag:

Den landsdækkende brugerundersøgelse 2022

Dertil har vi tilføjet 5 spørgsmål, som specifikt handler om Asylet:

Her er resultatet, hvor 60 % af forældrene anonymt svarede fra 1 (utilfreds) til 5 (meget tilfreds) :

1: Overordnet tilfredshed med Asylet: 4,85

2: Personalets håndtering af indkøringsfase: 4,37

3: Oplevelse af afleveringssituation ved lågen: 4,63

4: Understøttelse af dit barns sproglige udvikling: 4,37

5: Personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte leg for dit barn: 4,37

6: Personalets indsats for at dit barn bliver lyttet til og respekteret: 4,52

7: Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer: 4,52

8: Personalets indsats for at tage udgangspunkt i dit barns perspektiv: 4,56

9: Personalets indsats for at støtte dit barn i at skabe venskaber: 4,44

10: Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryg: 4,78

11: Informationsniveau om dit barns dagligdag: 3,96

12: Dialogen med dig/jer som forælder/forældre: 4,78

13: De aktiviteter som børnehaven og personalet står for i hverdagen: 4,81

14: Oplevelsen af normeringen (voksen-hænder pr barn): 4,59

15: Oplevelsen af Asylets fysiske rammer - inde i huset: 4,59

16: Oplevelsen af Asylets fysiske rammer - legepladsen: 4,74