Personale

Glade medarbejdere skaber glade børn

Ordrup Asyl har 3 faste pædagoger, 3 faste medhjælpere samt en leder tilknyttet.

Det at stuerne hedder hhv. "Gitte og Lindas stue" og "Pernille og Mettes stue", vidner om en loyal medarbejderstab. Vi mener det er ekstremt vigtigt , at en go' hverdag for børnene inkludere voksne, som de kender og er trygge ved.

Derfor er de få vikarer vi har tilknyttet også så vidt muligt nogle kendte ansigter for børnene

Fra højre mod venstre: Liz Wessel Konnerup (leder), Linda Nørager (medhjælper), Toke Wulf Møller (medhjælper), Gitte Grønborg Steffensen (Pædagog), Mette Withøft Otto (medhjælper), Elisabeth Andersen (pædagog), Pernille Pedersen (pædagog/souschef)