Personale

Glade medarbejdere skaber glade børn

Ordrup Asyl har pr 2023: 4 faste pædagoger, 3 faste medhjælpere samt en leder,  som også indgår i normeringen.

Det at stuerne hedder hhv. "Gitte og Lindas stue" og "Pernille og Mettes stue", vidner om en loyal medarbejderstab. Vi mener det er ekstremt vigtigt , at en go' hverdag for børnene inkluderer voksne, som de kender og er trygge ved.

Derfor er de få vikarer vi har tilknyttet også så vidt muligt nogle kendte ansigter for børnene

Fra venstre mod højre nederst: Birgitte Sele (fast vikar),Mette Withøft Otto (medhjælper), Elisabeth Andersen (pædagog), Gitte Grønborg Steffensen (pædagog) og Linda Nørager (medhjælper).

Øverst fra venstre mod højre: Lene Skovengaard (medhjælper),  Toke Wulf Møller (pædagog/leder), Pernille Pedersen (pædagog/souschef) og Stephanie Le Tessier (pædagog)